Bistec amb patates i ou ferrat9,00€
Bistec con patatas y huevo frito
Steak with potatoes an fried egg
Llom amb amanida verda croquetes9,00€
Lomo con ensalada verde y croquetas
Pork loin with salad and croquettes
Frankfurt, patates i ou ferrat9,00€
2 Frankfurt, patatas y huevo frito
2 Frankfurter sausages, potatoes and fried egg
Amanida amb espàrrecs i pernil dolç8,50€
Ensalada con espárragos y pernil dulce
Asparagus salad with boiled ham
Pollastre amb amanida i patates9,00€
Pollo con ensalada y patatas
Chicken with salad and potatoes
Hamburguesa amb formatge, amanida russa i patates8,50€
Hamburguesa con queso, ensalarilla rusa y patatas
Hamburger with cheese, russian salad and potatoes
Truita de la casa amb tomàquet i formatge fresc9,00€
Tortilla de la casa con tomate y queso fresco
Omelette with tomato and fresh cheese
Pinxo morun amb patates i ou9,00€
Pincho moruno con patatas y huevo
Pork shish kebabs with potatoes and egg
Calamar a la planxa amb amanida i patata cuita10,00€
Calamar a la plancha con ensalada y patata cocida
Grilled squid with salad and baked potato

Amanides / Salads

De la Casa7,00€
Enciam, tomàque, pastanaga, blat de moro, fruits secs i dolços
Lechuga, tomate, zanahoria, maíz, frutos secos y dulces
Lettuce, tomato, carrot, corn, dried fruits and sweets
D'embotit7,00€
Enciam, tomàquet, olives, pastanaga i embotit
Lechuga, tomate, olivas, zanahoria y embutidos
Lettuce, tomato, olives, carrot and sausages
De formatge fresc7,00€
Enciam, tomàquet, formatge fresc i olives negres
Lechuga, tomate, queso fresco y olivas negras
Lettuce, tomato, cheese and black olives

I.V.A inclós
Increment del 20% a la terrassa